Porady prawne

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodraczej. Ogłoszenie upadłości jest skutecznym jeśli nie jedynym możliwym sposobem na umorzenie długów, jednocześnie dając wierzycielom szansę na uzyskanie pewnej spłaty w oparciu o majątek danej osoby ubiegającej się o oddłużenie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nie będące wspólnikami lub komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które nie są w stanie uregulować swojego zadłużenia oraz nie widzą perspektyw zmiany tej sytuacji.

Z upadłości nie mogą skorzystać osoby które:

  • w ciągu ostatnich 10 lat ogłaszały upadłość konsumencką
  • zataiły dochody lub składniki majątku
  • wyzbyły się swojego majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • zataiły wierzycieli lub wysokość zadłużenia

Jak ogłosić upadłość konsumencką ?

Wniosek o upadłość składa dłużnik co jest najczęściej spotykaną praktyką. Wnioski składane przez wierzyciela występują lecz są mniej powszechne. 
Wniosek składa się do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika. 
Koszt złożenia wniosku wynosi 30 zł i zostaje przeznaczony na opłaty sądowe.

Posiedzenie sądowe odbywa się niejawnie bez udziału wnioskodawcy, dlatego warto zlecić przygotowanie dokumentacji profesjonalnej kancelarii radcy prawnego, jeśli chcemy mieć pewność, że przygotowane dokumenty zostały sporządzone zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Nasza kancelaria radcy prawnego w Kaliszu specjalizuje się w przygotowaniu wniosków upadłościowych dla naszych klientów.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Następuje utrata prawa do zarządzania i korzystania z pieniędzy na koncie bankowym które wchodzą w skład masy upadłościowej. Syndyk zajmie wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie aktywa, w tym nieruchomości takie jak mieszkanie lub dom. Dotyczy to również osobistych środków transportu w postaci auta lub motocyklu. 

Ogłoszenie upadłości uruchamia czerwoną lampkę dla banków, dlatego nie będzie możliwe zaciąganie kolejnych kredytów.

Długi zostaną anulowane tylko w przypadku rzetelnego wywiązywania się z harmonogramu spłat ustalonego przez sąd. Wysokość rat będzie dostosowana do możliwości konsumenta a w pewnych okolicznościach może zostać nawet ograniczona do symbolicznych kwot.

Inne artykuły

Profesjonalne porady prawne

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer 531-012-531
lub wypełnij formularz.

Opisz oczekiwany zakres porady prawnej. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Zapraszamy również na konsultacje do naszej kancelarii mieszczącej się na ulicy Aleja Wolności 10/3 w Kaliszu.

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za kontakt.
Wystąpił błąd podczas przetwarzania formularza. Spróbuj za moment.