Porady prawne

Alimenty

Alimenty są stałą, okresową płatnością regulowaną przez rodzica na rzecz dzieci do czasu aż nie będą w stanie utrzymać się samodzielnie a których to dochody z majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania, wychowania, rozwoju duchowego oraz przygotowania do pracy zawodowej. Alimenty zatem należne są nie tylko do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko ale również do czasu samodzielnego usamodzielnienie się przez dziecko i zaspokajania swoich potrzeb.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny?

Świadczenie alimentacyjne względem dziecka jest obligatoryjne od chwili narodzin dziecka.

Obowiązek alimentacyjny jest niezależny od władzy rodzicielskiej dlatego pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie znosi tego obowiązku. Warunkiem do powstania obowiązku jest uznanie lub sądowe ustalenie ojcostwa. Wierzycielem jest zwykle rodzic sprawujący opiekę prawną.

W przypadku rozwodu, unieważnienia lub separacji małżeńskiej, sąd rozstrzyga o alimentach i ich wysokości w wyroku. 

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Potrzeby dziecka powinny być zaspokajane w takim zakresie na jaki pozwalają możliwości finansowe zobowiązanego.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Należy pamiętać, iż możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktycznie osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych.

Kiedy potrzebny jest pozew ?

Opiekun ma prawo do złożenia pozwu sądowego jeśli:

  • rodzice nie pozostają w zgodzie co do tego jaka ma być wysokość alimentów 
  • rodzic nie pełniący opieki prawnej nad dzieckiem odmawia dokładania się do kosztów utrzymania lub jego wkład jest niewystarczający

Pozew należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W pozwie należy zawrzeć wniosek o zasądzenie alimentów o konkretnej kwocie oraz dnia miesiąca będącego terminem uregulowania zobowiązania. We wniosku powinny znaleźć się również zapisy dotyczące odsetek ustawowych z tytułu nie uregulowania należności w ustalonym terminie.

Kancelaria Radcy Prawnego Eweliny Cicheckiej w Kaliszu posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym reprezentowania klientów w sprawie o alimenty.

Profesjonalne porady prawne

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer 531-012-531
lub wypełnij formularz.

Opisz oczekiwany zakres porady prawnej. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Zapraszamy również na konsultacje do naszej kancelarii mieszczącej się na ulicy Aleja Wolności 10/3 w Kaliszu.

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za kontakt.
Wystąpił błąd podczas przetwarzania formularza. Spróbuj za moment.